مگ آیفوم: ترافیک نرم افزار شاد امسال هم برای دانش اموزان و معلمان رایگان است! همچنین بسته های اینترنت رایگان ویژه اساتید دانشگاه، معلمان، دانشجویان در نظر گرفته شده است.

مطالعه مطلب