مگ آیفوم: بیاینا محمودی بازیگر نقش شارلوت در سریال گاندو در خصوص سوال مجری از او که آیا محمد زنده است یا شهید شد ؟ جواب داد…

مطالعه مطلب