مگ آیفوم: اولین محموله واکسن تک دوز برای سنین ۳ تا ۱۷ سال وارد کشور شد! قرار است ۱۲ میلیون دز واکسن سینوفارم برای سنین ۳ تا ۱۷ سال از کشور چین وارد شود.

مطالعه مطلب