علی کریمی در مراسم سالگرد مهرداد میناوند

حضور علی کریمی در مراسم اولین سالگرد فوت مهرداد میناوند ! مهرداد میناوند به دلیل ابتلا به کرونا سال قبل در گذشت.

مطالعه مطلب