آیفوم مگ : از کارت گرافیک  برای نمایش تصاویر در مانیتور استفاده می شود. کارت گرافیک یا GPU قطعه ای مستقل است که وظیفه ی تفسیر و رندر کردن داده ها، تصاویر، ویدئو ها و تبدیل آنها به سیگنال های قابل درک برای مانیتور را دارد.

مطالعه مطلب