ماجرای انفجار دیشب ساختمان افرا در غرب تهران

مگ آیفوم : درپی شنیده شده صدای انفجاری در غرب تهران که باعث تخریب یک ساختمان شد. این انفجار که در حدود ساعات پایاینی شب انجام

مطالعه مطلب