مگ آیفوم : محسن مهرعلیزاده در نامه ای به وزیر کشور از ادامه حضور در رقابت های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.

مطالعه مطلب