انتقاد ژاله صامتی از احسان علیخانی

انتقاد ژاله صامتی از پر حرفی احسان علیخانی در برنامه هشتک عصر جدید با اجرای ایمان قیاسی !  ژاله صامتی از پر حرفی های احسان علیخانی در برنامه عصر جدید شدیدا انتقاد کرد !  ژاله صامتی اینگونه گفت

مطالعه مطلب