شوخی احسان علیخانی

انتقاد شدید فعالین رسانه به شوخی احسان علیخانی در خصوص قیمت گوشت ! احسان علیخانی در خصوص شغل پدر ستیلا از او سوال پرسید و او در پاسخ گفت بابام مدیر گوشته ! یعنی شرکت داره

مطالعه مطلب