امیکرون وارد ایران شد! ثبت یک مورد ابتلا به ویروس امیکرون تاکنون

لحظاتی قبل دکتر گویا رئیس مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت شناسایی یک مورد ابتلا به سویه جهش یافته امیکرون در ایران را از طریق شبکه خبر  رسانه ای کردند. امیکرون وارد ایران شد! ثبت یک مورد ابتلا به ویروس امیکرون تاکنون

مطالعه مطلب