امیرحسین رستمی

مگ آیفوم : امیرحسین رستمی متولد ۱۲ بهمن ۱۳۵۴ در تهران است که به عنوان بازیگر فعالیت میکند. او به مدت یک دوره هنرجوی کارگاه آزاد بازیگری

مطالعه مطلب