مگ آیفوم: بشر اولین موجود در جهان هستی بود که دست به انجام مبادله و تعویض کالایی با کالای دیگر زد تا آسایش زندگی را برای گونه ی خود آسان تر کند. با مفهوم بلاک چین همراه ما باشید.

مطالعه مطلب