روستای امامه در تهران

مگ آیفوم : «امامه»روستایی خوش‌آب و هوا در ۲۰ کیلومتری تهران است که عده‌ای آن را جزء رودبار قصران و عده ای جزء لواسان کوچک می‌دانند‌.

مطالعه مطلب