ازدحام هواداران تیم ملی پشت درهای بسته ورزشگاه ! خداداد عزیزی بعد از مشاهده جمعیت بیرون ورزشگاه به خانه برگشت!

مطالعه مطلب