اجرای گروه سه دا در قسمت پایانی برنامه عصر جدید ! چهارمین اجرا در قسمت پایانی مرحله مقدماتی فصل سوم عصر جدید با اجرای گروه سه دا به مرحله بعدی صعود کرد.

مطالعه مطلب