اولین صحبت های همسر و دختر شهید حمیدرضا الداغی | هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ، شهید حمیدرضا الداغی که اهل سبزوار استان خراسان رضوی بود در دفاع از دختر سبزواری بر اثر ضربه ی سلاح سرد به مقام شهادت نائل آمد.

مطالعه مطلب