نجم الدین شریعتی

مگ آیفوم : نجم الدین شریعتی مجری شبکه یک صدا و سیما که برنامه سمت خدا را اجرا می کند . تصویری از خود و پسرش را منتشر کرد که تعجب برخی را از

مطالعه مطلب