بهرام افشاری و مهتاب کرامتی در اکران مردم صحنه زنی

ازدحام جمعیت شدید برای دیدن مهتاب کرامتی و بهرام افشاری ! این ازدحام جمعیت در سینما در لوتوس مال در اکران مردمی فیلم سینمایی «صحنه زنی» صورت گرفت.

مطالعه مطلب