تفاوت رک بودن با بی ادبی

مگ آیفوم : رک یا Frank به معنای ابراز نظر شخصی در مورد مسائلی است که مربوط به خود ما می شود. مثلا من بستنی دوست ندارم و این مورد

مطالعه مطلب