رضا رویگری

رضا رویگری روانه خانه سالمندان شد! رضا رویگری پیشکسوت سینما و تلویزیون یک هفته است که در آسایشگاه کهریزک منتقل شده است. رضا رویگری در خصوص وضعیت کنونی اس گفت :  بعد از ۶٠ سال کار من را در خانه سالمندان کهریزک رها کرده اند؛ اینجا همانند زندان می‌ماند؛ طرفدارانم به من کمک کنند.

مطالعه مطلب