X
23 شهریور
رفع توقیف سریال جیران

به نقل از روابط عمومی فیلیمو و بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، سریال جیران رفع توقیف شد. قسمت های 24 و 25 این سریال از 25 شهریور در فیلیمو پخش می گردد.

مطالعه مطلب