بانو یو ها با نام اصلی اون یون سو در سریال افسانه جومونگ بازیگر نقش مادر جومونگ و همسر همو سو است.

مطالعه مطلب