رییس‌جمهور شهید

فردی که دربارۀ بالگرد رئیس‌جمهور دروغ‌پراکنی کرده بود احضار شد. در روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی پربازدید شد که در آن اقدام به شایعه پراکنی و انتشار مطالب کذب در خصوص حادثه سقوط بالگرد شده بود.

مطالعه مطلب