ایده افزودن حسگرها و اطلاعات به اشیا اساسی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مورد بحث قرار گرفت، پیشرفت این تکنولوژی با کندی روبه رو بود، فناوری و زیر ساخت لازم برای این تکنولوژی آماده نبود. تراشه های تولید شده

مطالعه مطلب