ایده تزیین میز ولنتایین و خرید کادو ! ۱۴ فوریه به نام روز عشق نام گذاری شده است. ریشه ولنتاین خارجی است و به اشتباه در ایران جا افتاده است. افراد زیادی همه ساله به این مناسبت برای معشوقه خود  کادو می خرند.

مطالعه مطلب