مگ آیفوم: سرپرست وزارت آموزش و پرورش از برگزاری کلاس های درس به صورت آموزش حضوری و مجازی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

مطالعه مطلب