X
5 اسفند

روز مهندس مبارک | 50 عکس نوشته تبریک روز مهندس ! به مناسبت زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی 5 اسفندماه را به تام مهندسان نام گذاری کرده اند . روز مهندس مبارک .

آن ها برای خلق یک زندگی بهتر عملگرایی را با استفاده از ذهن خلاقشان به ارمغان آورده اند….

روز مهندس مبارک

مهندس اصطلاحی است که نشان از تدبیر خلاقیت و تعهد دارد.

چه قابل ستایشند

ذهن هایی که محاسبه می کنند

و دستهایی که می آفرینند

خداوند مهندسان را آفرید تا جهان هر روز زیباتر شود!

روزت مبارک مهندس جان

پنجم اسفندماه روز مهندس مبارک

موفقیت از مجموعه تلاش های کوچک است که هر روز تکرار شده اند.

روز مهندس مبارک

5 اسفندماه روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک | 50 عکس نوشته تبریک روز مهندس

فارغ از مدرک تحصیلی

اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی

شما یک مهندش هستید

روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک

روز مهندس گرامی باد

مطلب پیشنهادی  مهرداد صدیقیان با زیر پیراهنی در خارج از کشور

پنجم اسفندماه روز مهندس گرامی باد

روز مهندس

روز مهندس مبارک

5 اسفند ماه زاد روز خواجه نصیر الدین طوسی

روز مهندس مبارک

5 اسفند روز مهندس گرامی باد

جهان با تو ساخته می شود

روزت مبارک

روز مهندس مبارک

مهندس جان روزت مبارک

پنجم اسفند ماه روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس مبارک

روز مهند ی مبارک

5 اسفند مبارک

همسر عزیرم

مهندس جان روزت مبارک

مهندسم روزت مبارک

روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک

روز مهندس 20 هشتاد میلیون ایرانی مبارک


برچسب ها :

نظر خود را بنویسید