محمدرضا گلزار و هومن سیدی

مگ آیفوم : تهیه کننده «گیسو»: هومن سیدی و محمدرضا گلزار حاضر به ادامه همکاری با آقای هادی نیستند. هومن کبیری؛ تهیه‌کننده «گیسو» به

مطالعه مطلب