لحظه اولین گل ژاپن به ایران در جام ملت های ۲۰۲۳ ، ایران و ژاپن در دوره یک هشتم به تقابل  با یکدیگر رفتند. ژاپن با خوش شانسی توانست در دقیقه ۲۷ دروازه ایران را باز کند.

مطالعه مطلب