حرف های جنجالی مینا وحید قبل از کنسرت امیر مقاره

حرف های جنجالی مینا وحید قبل از کنسرت امیر مقاره ! یک هفته قبل ار کنسرت گروه ماکان بند مینا وحید بازیگر سینما و تلویزیون حرف هایی در خصوص امیر مقاره گفت.

مطالعه مطلب