مگ آیفوم: کنایه تند علی لاریجانی در پاسخ به توئیت سعید جلیلی | مملکت داری با تهاتر پوست بره و بز محال است. آقا….. محال!

مطالعه مطلب