مبعث پیامبر

عکس نوشته های زیبا به مناسبت تبریک عید مبعث ! ۲۷ رجب سالروز مبعثت رسول اکرم در غار حرا است. در این روز پیامبر ما حضر ت محمد مصطفی (ص) به پیامبری رسیدند. مسلمانان این روز را هر سال جشن می گیرند و به یکدیگر تبریک می گویند.

مطالعه مطلب