مگ آیفوم : یکی از مکان ها و آبشار های دیدنی مشهد، آبشار قره سو در جنوب غربی کلات است. این آبشار در روستا قره سو و حدود 160 کیلومتر از شمال مشهد فاصله دارد.

مطالعه مطلب