انواع انما

تنقیه از نظر لغوی به معنی پاکیزه کردن، لایروبی راه آب و قنات است و در علم پزشکی تنقیه یا انما به تزریق آب یا مایعات به رکتوم (انتهای روده بزرگ) می‌گویند.

مطالعه مطلب