نرگس محمدی مادر شد! اولین عکس از فرزند نرگس محمدی،  دست  به دست شدن عکسی از نرگس محمدی در فضای مجازی حاشیه های زیادی برای این بازیگر به وجود آورده است.

مطالعه مطلب