مگ آیفوم: بیوگرافی کامل سید ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران ! سید ابوالحسن بنی صدر متولد دوم فروردین ماه ۱۳۱۲ در استان همدان می باشد. پدرش سید نصر الله از روحانیون با نفوذ و دوستان امام خمینی بوده است.

مطالعه مطلب