خبر خود کشی آرام جعفری صحت دارد ؟ علت خودکشی آرام جعفری ! ساعاتی قبل خبر مبنی بر خودکشی آرام جعفری با مصمومیت دارویی در فضای مجازی پیچید وی با انتشار استوری از خودش این اخبار را کذب اعلام نمود.

مطالعه مطلب