نامزد های ریاست جمهوری اعلام شد

اسامی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.وزارت کشور اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.

مطالعه مطلب