آخرین پست اینستاگرام وحیده محمدی فر همسر داریوش مهرجویی، وحیده محمدی فر قبل از این حادثه در صفحه اینستاگرام خود خبر از تهدیدهای شخصی فردی ناشناس با لهجه غیر ایرانی داد.

مطالعه مطلب